Организиране и провеждане на Корпоративни обучения.

Провеждаме фирмени обучения на теми касаещи продажбите и маркетинга. Обученията могат да бъдат провеждани в зала на клиента, да бъдат организирани от нас във външна зала или ако групата за обучение е до 10 човека, може да се използва специализираната зала на Blagoev Agency

Корпоративните обучения могат да бъдат провеждани и на модули, като във всеки модул има заложени и различни ролеви игри за: мотивация, екипност, креативност, развиване на продажбени умения и други.

Обучения по време на Тиймбилдинг

Може да организираме за Вашата компания, Тиймбилдинг, по време на който да проведем обучение по продажбени умения или маркетинг. Ще организираме и различни игри за екипност, креативност, развиване на продажбени умения и други.

Ако Вие сами организирате Вашия Тиймбилдинг или сте възложили това на друга компания, ние може да поемем само частта с обучението на служителите и с провеждането на специални игри за мотивация, екипност, креативност, развиване на продажбени умения и т.н.

Екипност

Креативност

Мотивация

Продажби

Изпратете ни Вашето запитване

Запознат съм и приемам общите условия и политика за управление и осигуряване на поверителност на личните данни на www.blagoev.agency

ПРЕДЛАГАНИ ОБУЧЕНИЯ

Запознайте се с видовете предлаганите от нас обучения и тяхната програма!

Меню